Zgodnie z prawem, w przypadku umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, konsument może zwrócić towar do 14 dni od daty doręczenia przesyłki przez kuriera. Aby dostarczyć nam zwracany towar odeślij go na adres:

VMC-ZWROT, ul. Świętojańska 175A, 07-200 Wyszków

Uprzejmie prosimy o dołączenie do zwracanego towaru wypełnionego oświadczenia odstąpienia od umowy sprzedaży (wzór poniżej) oraz o informację telefoniczną.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

VMC Bartosz Marchewka

ul. Świętojańska 175A

07-200 Wyszków

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło

polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

Numer Zamówienia/ Faktury vat:

Nazwa zwracanego towaru:

Numer kontaktowy:

Numer rachunku bankowego:

(*) Niepotrzebne skreślić

Podpis


Product successfully added to the product comparison!